BRUKERVILKÅR

Oppdatert: 1. august 2014

Velkommen til nettstedet Beats by Dr. Dre (hvert nettsted der disse brukervilkårene legges ut omtales som "nettstedet"). Disse brukervilkårene ("vilkårene") beskriver vilkår og betingelser for tilgang til og bruk av nettstedet og nettbutikken ("nettbutikken") som selger "Beats by Dr. Dre"-lydprodukter ("produktene"), deltakelse i konkurranser og premietrekninger og alle andre tjenester, applikasjoner eller programvarer som gjøres tilgjengelig gjennom eller i forbindelse med nettstedet (samlet kalt "tjenesten"). Vilkårene oppgir vilkårene og betingelsene for at tilgang til nettstedet og tjenesten skal gis deg av (a) Beats Electronics, LLC, dersom du befinner deg i USA, eller (b) Beats Electronics International Limited (registrert i Republikken Irland under firmanummer 511728 og med registrert kontor i The Malt House South, Grand Canal Quay, Dublin 2, Irland) dersom du befinner deg utenfor USA (enten "Beats", "vi", "oss" eller "vår/vårt/våre").

Beats kan endre disse vilkårene på et hvilket som helst tidspunkt ved å legge ut de endrede brukervilkårene på nettstedet, og du samtykker til at du er forpliktet av alle endringer i vilkårene. For enkelhets skyld er dato for forrige endring oppgitt øverst på denne siden. Beats kan gjøre endringer på nettstedet og/eller i tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt. Du forstår at Beats kan avbryte eller begrense din bruk av nettstedet uansett grunn eller uten grunn, med eller uten forvarsel.

VED Å BRUKE DETTE NETTSTEDET OG/ELLER DENNE TJENESTEN, ELLER VED Å KLIKKE PÅ "JEG SAMTYKKER" DERSOM VILKÅRENE PRESENTERES I ET KLIKKBART FORMAT, BEKREFTER DU AT DU GODTAR DISSE VILKÅRENE. DETTE UTGJØR ET BINDENDE SAMTYKKE I DISSE VILKÅRENE, INKLUDERT ENDRINGER BEATS GJØR FRA TID TIL ANNEN.

  1.         PERSONVERN  Ved å klikke på "JEG SAMTYKKER" eller en liknende, klikkbar godkjenningsknapp eller ved å bruke nettstedet eller tjenesten, bekrefter du at du har lest og samtykker i våre retningslinjer for personvern samt disse vilkårene. Beats kan endre retningslinjene for personvern på et hvilket som helst tidspunkt, og de nye versjonene vil være tilgjengelige på nettstedet. Hvis du i fremtiden ikke lenger samtykker i retningslinjene for personvern, må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet og/eller tjenesten.

  2.         KRAV  Før du kan bruke tjenesten, må du samtykke i vilkårene og retningslinjene for personvern, hvilket du vil anses å gjøre gjennom å benytte deg av tjenesten. Disse kravene kan endre seg etter som tjenesten utvikles. Du er ansvarlig for alle kostnader knyttet til Internett-forbindelse eller telekommunikasjon som oppstår som følge av bruk av tjenesten.

  3.         OPPDATERING AV VILKÅRENE  Beats vil endre vilkårene etter som nettstedet og/eller tjenesten utvikles. Første gang du bruker tjenesten etter en slik oppdatering, kan du bli bedt om å samtykke i de endrede vilkårene. Du må samtykke i alle endringer dersom du velger å fortsette å bruke nettstedet og/eller tjenesten. Ved å bruke nettstedet og/eller tjenesten samtykker du i den da gjeldende versjonen av disse vilkårene som lagt ut på nettstedet. Hvis du i fremtiden ikke lenger samtykker i deler av de da gjeldende vilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet og/eller tjenesten.

  4.         OPPSIGELSE AV TJENESTEN  Beats forbeholder seg retten til å nekte enhver person tilgang til tjenesten etter Beats' skjønn. Tjenesten tilbys med den forståelse at Beats kan si opp din tilgang til tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt, av hvilken som helst eller ingen grunn, inkludert, men ikke begrenset til brudd på disse vilkårene. Beats kan på et hvilket som helst tidspunkt slutte å tilby og/eller støtte tjenesten eller en hvilken som helst del av den.

  5.         KONTOER, PASSORD OG SIKKERHET  For å få tilgang til enkelte deler av tjenesten kan du bli nødt til å opprette en konto. For å opprette en konto må du oppgi navn, e-postadresse og et passord. Du samtykker i å gi oss korrekte og fullstendige opplysninger til kontoen din, og i å oppdatere disse opplysningene raskt ved eventuelle endringer. Vi behandler kontoopplysningene dine i henhold til retningslinjene våre for personvern. Du har det hele og fulle ansvar for å ivareta konfidensialiteten til passordet og annen innloggingsinformasjon, og for enhver aktivitet som foregår på kontoen din. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om enhver uautorisert bruk av konto eller passord samt ethvert annet sikkerhetsbrudd. Du samtykker i at du aldri skal bruke andres konto eller passord.

  Ved å opprette konto på nettstedet vårt erklærer du at du har rettslig handleevne til å inngå en kontrakt i jurisdiksjonen du bor i. Du samtykker i disse vilkårene på vegne av deg selv og, etter ditt skjønn, eventuelle mindreårige barn du er forelder eller foresatt for og har gitt tillatelse til å bruke kontoen. Videre samtykker du i at du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter på din konto, og for å forsikre deg om at du og/eller ditt barn kjenner til, forstår og samtykker i disse vilkårene og alle andre Beats-regler, betingelser, varsler og/eller avtaler.

  6.         BESTILLINGER OG BETALINGSVILKÅR  7.         BEGRENSNINGER OG BETINGELSER FOR BRUK  Bruk av nettstedet og tjenesten.

  Beats gir deg tillatelse til å vise og bruke ett eksemplar av nettstedet kun til din personlige, ikke-kommersielle bruk. Du samtykker i ikke å lisensiere, bearbeide, overføre, selge eller videreselge informasjon, innhold eller tjenester innhentet fra nettstedet. Beats forbeholder seg retten til å legge til eller fjerne informasjon, innhold eller tjenester fra nettstedet etter eget skjønn på et hvilket som helst tidspunkt.

  Ingen lovbrudd.

  Du samtykker i at du, i forbindelse med bruk av nettstedet eller tjenesten, ikke vil bryte gjeldende lover eller regler. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ditt samtykke til at du ikke vil bruke nettstedet og/eller tjenesten til å gjøre tilgjengelig materiale eller informasjon som krenker noen form for opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller andre rettigheter tilhørende noen part (inkludert rett til privatlivets fred eller publiseringsrett).

  Misbruk av nettstedet og tjenesten.

  Du kan ikke koble til eller bruke nettstedet og/eller tjenesten på noen måte som ikke er uttrykkelig tillatt gjennom disse vilkårene. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, ditt samtykke til at du ikke vil: (a) innlede, bidra til eller bli involvert i noen form for angrep, inkludert, men ikke begrenset til tjenestenekt-angrep (Denial of Service – DoS) mot nettstedet og/eller tjenesten eller andre forsøk på å forstyrre nettstedet og/eller tjenesten eller andre personers bruk av nettstedet og/eller tjenesten; eller (b) forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet, tjenesten eller datasystemene eller nettverkene som er knyttet til nettstedet og/eller tjenesten. Du kan heller ikke bruke nettstedet eller tjenesten til å utvikle, generere, sende eller lagre informasjon som: (i) er injurierende, skadelig, fornærmende, usømmelig eller hatefull; (ii) på noen måte hindrer eller på annen måte forstyrrer den normale ytelsen ved andre personers bruk av nettstedet og/eller tjenesten; (iii) utgjør uoppfordret kommersiell kommuniksjon som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lover; (iv) utgjør trakassering eller krenkelse av personvern eller trusler mot andre personer eller grupper; (v) er skadelig for barn på noen som helst måte; (vi) er i strid med gjeldende lover, regler eller forskrifter; (vii) gir falske, villedende eller misvisende påstander eller framstillinger om Beats og/eller tjenesten; eller (viii) utgjør phishing, pharming eller å utgi seg for å være en annen person, eller stjeler eller påtar en annens identitet (enten det dreier seg om en ekte identitet eller et internett-nick eller alias).

  Ingen kommersiell bruk.

  Du samtykker i at du ikke vil bruke nettstedet eller tjenesten til noe kommersielt formål eller til fordel for noen tredjepart, eller ta betalt av noen person, eller motta kompensasjon for, bruk av nettstedet eller tjenesten.

  Ingen datautvinning (data mining) eller skadelig kode.

  Du samtykker i at du ikke vil (a) innhente eller forsøke å innhente informasjon fra tjenesten; (b) fange opp, undersøke eller på annen måte observere eiendomsbeskyttede kommunikasjonsprotokoller brukt av tjenesten, gjennom bruk av nettverksanalysator, pakkesporer eller andre innretninger; eller (c) bruke noen form for bot, spider, virus, klokke, tidtaker, teller, orm, programvarelås, drop dead-innretning, trojansk hest, bakdør, tidsinnstilt bombe eller andre koder, instruksjoner eller tredjepartsprogramvare som erlaget for å gi hemmelig eller uautorisert tilgang til eller forvrenge, slette, skade eller deassemblere nettstedet eller tjenesten.

  Mobile enheter.

  Nettstedet og tjenesten inneholder tjenester og funksjoner som er tilgjengelige for eller gjennom enkelte mobile enheter. Operatørens vanlige priser og gebyrer gjelder. Vi garanterer ikke at noen eller alle tjenester vil fungere på eller være tilgjengelige hos alle operatører eller enheter.

  8.         LENKER  Lenker fra nettstedet.

  Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder drevet av andre parter. Beats oppgir disse lenkene til andre nettsteder for å skape en bedre opplevelse, og bruk av disse nettstedene skjer på ditt eget ansvar. Disse nettstedene er ikke under Beats' kontroll, og Beats er ikke ansvarlig for tilgjengelig innhold på andre nettsteder. Slike lenker innebærer ikke Beats' godkjenning av informasjon eller materiale på andre nettsteder, og Beats påtar seg intet ansvar knyttet til din tilgang til og bruk av slike lenkede nettsteder.

  Lenker til nettstedet.

  Med mindre annet er angitt i en skriftlig avtale mellom deg og Beats, må du følge Beats' retningslinjer for lenker: (i) utseendet, plassering og andre aspekter ved lenken må ikke være til skade for eller svekke omdømmet som er knyttet til Beats' og/eller dets lisensinnehaveres navn og varemerker, (ii) utseendet, plasseringen eller andre aspekter ved lenken må ikke skape et falskt inntrykk av at din organisasjon eller enhet er sponset av eller knyttet til Beats, (iii) når den brukes av en bruker, må lenken vise nettstedet i fullskjerm og ikke i en ramme på den lenkende siden, og (iv) Beats forbeholder seg retten til å trekke tilbake samtykket til lenken etter eget skjønn og på et hvilket som helst tidspunkt.

  9.         SOSIALE NETTVERK  Tjenesten inkluderer funksjoner som kjøres i forbindelse med tredjeparts sosiale nettsamfunn du besøker ("sosiale nettverksfunksjoner"). Selv om din bruk av de sosiale nettverksfunksjonene reguleres av disse vilkårene, reguleres tilgangen til og bruken av tredjeparts sosiale nettsamfunn og tjenestene som tilbys på slike nettsteder av brukervilkår og andre avtaler som legges ut på de enkelte nettsteder. DU SAMTYKKER I AT DU HAR DET FULLE ANSVARET FOR DIN BRUK AV DE SOSIALE NETTVERKSFUNKSJONENE, OG AT BEATS IKKE ER ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANDRE FOR DINE EVENTUELLE BRUDD PÅ BRUKERVILKÅR ELLER ANDRE AVTALER SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DE SOSIALE NETTVERKSFUNKSJONENE.

  10.      IMMATERIELLE EIENDELER  Varemerker.

  Beats, Beats by Dr. Dre og sirkel-b-logoen er varemerker/tjenestemerker tilhørende Beats. Uautorisert bruk av Beats-varemerker, tjenestemerker eller logoer kan være brudd på gjeldende varemerkelover.

  Opphavsrett.

  Nettstedet og tjenesten og innhold som gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet og tjenesten er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover. Du kan ikke bruke, endre, gjengi eller distribuere innhold, design eller layout fra nettstedet eller tjenesten, eller enkeltdeler av innhold, design eller layout fra nettstedet uten Beats' uttrykkelige, skriftlige forhåndstillatelse.

  Opphavsrettsansvarlig.

  Beats respekterer andres opphavsrett, og krever at personer som bruker nettstedet og tjenesten gjør det samme. Beats har som policy å nekte brukere tilgang til nettstedet og/eller tjenesten hvis de gjentatte ganger ignorerer eller bryter vilkårene og betingelsene til nettstedet og/eller tjenesten. Dersom du mener at ditt arbeid er kopiert på en måte som utgjør krenkelse av opphavsrett, send følgende informasjon til opphavsrettsansvarlige, utnevnt i henhold til Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2) og oppgitt nedenfor:

  Copyright Agent: Legal Department
  Beats Electronics, LLC
  8600 Hayden Place
  Culver City, CA 90232
  Telefonnummer: (424) 326-4679
  E-post: copyright@beatsbydre.com

  11.      STED  Beats administrerer og drifter nettstedet www.beatsbydre.com fra USA. Andre Beats-nettsteder kan administreres og driftes fra ulike steder utenfor USA. Selv om nettstedet er tilgjengelig i mange deler av verden, er ikke alle funksjoner, produkter eller tjenester som omtales, refereres, leveres eller tilbys gjennom eller på nettstedet tilgjengelige for alle personer eller i alle geografiske områder, eller egnede eller tilgjengelige for bruk utenfor USA. Beats forbeholder seg retten til å begrense, etter eget skjønn, vilkår for og antall av funksjoner, produkter eller tjenester som er tilgjengelige for ulike personer eller geografiske områder. Alle tilbud om funksjoner, produkter eller tjenester er ugyldige der de er i strid med gjeldende lov. Dersom du velger å gå inn på nettstedet fra en plassering utenfor USA, gjør du dette etter eget initiativ og du har det hele og fulle ansvar for å følge gjeldende lokale lover.

  12.      INNSENDT INNHOLD  Nettstedet og tjenesten kan gi brukere mulighet til å legge ut, laste opp, overføre og/eller sende inn tilbakemeldinger, kommunikasjon, bilder, lyder, meldinger, produktanmeldelser, materiale, innhold eller informasjon ("brukergenerert innhold") på eller gjennom nettstedet og/eller tjenesten. Beats er ikke forpliktet til å evaluere slikt brukergenerert innhold og påtar seg intet ansvar knyttet til brukergenerert innhold. Beats kan likevel fra tid til annen overvåke brukergenerert innhold og kan etter eget skjønn fjerne brukergenerert innhold. Med mindre annet er oppgitt i andre varsler fra Beats, gjør Beats gjør ingen krav på rettigheter til brukergenerert innhold du gjør tilgjengelig gjennom nettstedet og/eller tjenesten. Etter Beats' skjønn kan slikt brukergenerert innhold inkluderes i nettstedet og/eller tjenesten, helt eller delvis eller i endret utgave. Hva angår slikt brukergenerert innhold du sender inn eller gjør tilgjengelig for inkludering på nettstedet og/eller tjenesten, gir du Beats evig, ugjenkallelig, uoppsigelig, verdensomspennende, royalty-fri, fullt ut ubegrenset og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, kopiere, distribuere, fremføre eller vise offentlig, bearbeide, underlisensiere slikt materiale eller noen del av slikt brukergenerert innhold på noen som helst måte eller i noe som helst medium som er kjent i dag eller utvikles i fremtiden, til noe som helst formål (kommersielt, reklamemessig eller annet), uten betaling til deg. Alle tilbakemeldinger du gir på nettstedet eller gjennom tjenesten vil anses å være ikke-konfidensielle. Beats kan fritt og ubegrenset bruke slik informasjon. Du erklærer og garanterer at materiale du gir ikke inkluderer noe (inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder, musikk eller video) du ikke har rettighet til å gi lisens for som beskrevet i dette punkt 12. Du gir oss rett, men ikke plikt, til å bruke ditt navn, bilde og identitet i forbindelse med ditt brukergenererte innhold. Du gir også andre brukere av nettstedet og tjenesten tillatelse til å åpne, bruke, gjøre opptak av, gjengi, distribuere, vise eller fremføre offentlig og bearbeide ditt brukergenererte innhold i ethvert medium (enten dette er kjent i dag eller utvikles i fremtiden). Du gir frivillig avkall på alle moralske rettigheter du har til ditt brukergenererte innhold. Vi gir ingen garantier for konfidensialitet knyttet til brukergenerert innhold du sender inn, laster opp, legger ut eller på annen måte gir til nettstedet og/eller tjenesten, og det er ditt ansvar å beskytte rettigheter du har til ditt brukergenererte innhold. Vær også oppmerksom på at eventuelle personlig identifiserbar informasjon du velger å inkludere i ditt brukergenererte innhold for publisering ikke vil være beskyttet. Dersom Beats har gitt deg et gratis eller rabattert produkt eller annen verdi (unntatt allment tilgjengelige salg og rabatter), samtykker du i å oppgi den motta verdien i ditt brukergenererte innhold i henhold til paragraf 5 i Federal Trade Commission Act.

  13.      GARANTIFRASKRIVELSE  I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, LEVERES NETTSTEDET OG TJENESTEN PÅ "AS IS"- OG "AS AVAILABLE"-BASIS TIL DITT BRUK, UTEN NOEN FORM FOR UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIERSKAP, RETTIGHETSOVERHOLDELSE OG DE GARANTIER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK ELLER HANDEL. BEATS GIR INGEN GARANTIER FOR NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL INNHOLD SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM, ELLER YTELSEN TIL, NETTSTEDET ELLER TJENESTEN. DU ER ANSVARLIG FOR Å VERIFISERE ALL INFORMASJON FØR DU HANDLER UT FRA DEN. BRUK AV NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTEN ER PÅ DITT EGET FULLSTENDIGE ANSVAR. BEATS GIR INGEN GARANTIER FOR AT DU VIL KUNNE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTEN PÅ DE TIDSPUNKTER ELLER STEDER DU VELGER, AT NETTSTEDET ELLER TJENESTEN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER UTEN FEIL, AT FEIL VIL RETTES OPP, ELLER AT NETTSTEDET ELLER TJENESTEN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER.

  Enkelte land, stater, territorier og/eller jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelser av underforståtte garantier. Det kan derfor hende at den foregående fraskrivelsen ikke gjelder deg.

  14.      BEGRENSNING AV ANSVAR; ENESTE RETTSMIDDEL  I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, FRASIER BEATS, DETS SAMARBEIDSPARTNERE, LISENSINNEHAVERE OG FORRETNINGSPARTNERE (SAMLET KALT "NÆRSTÅENDE PARTER") ALT ANSVAR, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKTEN, FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, OG FRASIER SEG VIDERE ALLE TAP, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE TAP, FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE ER TILKNYTTET TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSTEDET, PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SELV OM BEATS OG/ELLER NÆRSTÅENDE PARTER KAN HA BLITT OPPLYST OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE SKAL BEATS' ELLER NÆRSTÅENDE PARTERS ANSVAR IKKE I NOE TILFELLE OVERSTIGE DET LAVESTE AV (I) 100,00 USD ELLER (II) BELØPET DU BETALTE OSS FOR BRUK AV NETTSTEDET ELLER TJENESTEN ELLER PRODUKTENE KJØPT GJENNOM NETTSTEDET I LØPET AV SEKS (6) MÅNEDER FØR TIDSPUNKTET DA HENDELSEN SOM FORÅRSAKET ANSVARET INNTRAFF.

  I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, SKAL BEATS UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR NOE TAP, ANSVAR, UTGIFTER ELLER SKADER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED TJENESTEN ELLER KJØP AV PRODUKTER, I DEN GRAD DETTE ER FORÅRSAKET AV ELLER OPPSTÅR SOM FØLGE AV (1) DINE HANDLINGER, FORSØMMELSER ELLER UNNLATELSER; (2) DINE BRUDD PÅ BETINGELSER, FRAMSTILLINGER ELLER GARANTIER I DISSE VILKÅRENE; (3) DIN UNNLATELSE AV Å OPPGI KORREKT LEVERINGSADRESSE ELLER ANDRE OPPLYSNINGER DU BLIR BEDT OM Å OPPGI I FORBINDELSE MED SALG AV PRODUKTENE; (4) HANDLINGER ELLER UNNLATELSER FRA TREDJEPARTER SOM HAR AVTALER MED BEATS; ELLER (5) UTEBLITT, FEIL ELLER FORSINKET LEVERING AV PRODUKTER ELLER PRODUKTER SOM BLIR BORTE ELLER SKADET UNDER FRAKT.

  VI FRASIER OSS IKKE OG BEGRENSER PÅ INGEN MÅTE VÅRT ANSVAR FOR: (A) DØDSFALL ELLER PERSONSKADER FORÅRSAKET AV VÅR UAKTSOMHET; ELLER (B) SVINDEL ELLER URIKTIGE FREMSTILLINGER. VIDERE FRASIER VI OSS HELLER IKKE ELLER BEGRENSER NOE ANSVAR SOM IKKE KAN FRASIES ELLER BEGRENSES ETTER GJELDENDE LOV.

  Enkelte land, territorier og/eller jurisdiksjoner tillater ikke frasigelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, i slike land, territorier og/eller jurisdiksjoner skal Beats' og samarbeidspartneres ansvar begrenses i den grad det er tillatt etter gjeldende lov.

  15.      SKADESLØSHET  I den grad det er tillatt etter gjeldende lov samtykker du i å holde skadesløse og forsvare Beats og tilknyttede parter mot alle krav, erstatninger eller andre tap, inkludert rimelige advokatutgifter, som oppstår som følge av din bruk av nettstedet og/eller tjenesten, ditt uaktsomme eller forsettelige misbruk av produktene eller noe brudd fra din side på disse vilkårene eller andre retningslinjer Beats kan utstede for nettstedet og/eller tjenesten fra tid til annen.

  16.      GJELDENDE LOV, VERNETING  Du samtykker i at alle saker knyttet til din tilgang til eller bruk av nettstedet og/eller tjenesten, inkludert alle tvister, er underlagt amerikansk lovgivning og delstaten Californias lovgivning, uten hensyn til lovkonflikter. Anvendelse av FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp er uttrykkelig unntatt. Du samtykker til jurisdiksjon og verneting i statlig og føderal rett i San Francisco i California, og frasier deg alle innsigelser mot slik jurisdiksjon eller verneting. Foregående bestemmelse angående verneting gjelder ikke dersom du er en forbruker bosatt utenfor USA. Hvis du er en forbruker bosatt utenfor USA, vil ingenting i disse vilkårene svekke rettigheter du har under gjeldende forbrukerlovgivning eller andre gjeldende lover i din jurisdiksjon, inkludert rettigheter du kan ha til å fremme krav i domstolene i landet du bor i. Alle krav i henhold til disse vilkårene må fremmes innen ett (1) år etter tidspunktet da årsaken til kravet inntraff, ellers vil slike krav eller saksgrunnlag avvises. Krav som fremmes under egne vilkår og betingelser for kjøp av varer, som produkter, er ikke underlagt denne begrensningen. Refusjon kan ikke kreves eller mottas for annet enn utlegg, unntatt at vinnende part vil ha krav på å få dekket kostnader og advokatutgifter. Dersom det oppstår en uoverensstemmelse eller tvist mellom Beats og deg som følge av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet og/eller tjenesten, skal partene forsøke, raskt og i god tro, å løse alle slike konflikter. Hvis vi ikke klarer å løse en slik konflikt innen rimelig tid (ikke over tretti (30) dager), kan enhver av partene søke mekling i en slik uoverensstemmelse eller tvist. Hvis konflikten ikke lar seg løse gjennom mekling, står partene fritt til å fremme krav om kompensasjon i henhold til gjeldende lov.

  17.      GENERELT  Endringer av vilkårene.

  Disse vilkårene kan endres gjennom en skriftlig melding undertegnet av Beats, eller gjennom publisering fra Beats på nettstedet.

  Ikke partnerskap.

  Du samtykker i at det ikke eksisterer noe fellesforetak, partnerskap, ansettelse eller representasjonsforhold mellom deg og Beats som følge av disse vilkårene eller din bruk av tjenesten.

  Overdragelse.

  Beats kan overdra disse vilkårene, helt eller delvis, til andre personer eller enheter på et hvilket som helst tidspunkt med eller uten ditt samtykke. Du kan ikke overdra vilkårene uten Beats' skriftlige forhåndssamtykke, og enhver uautorisert overdragelse fra din side vil være ugyldig.

  Atskilt ugyldighet.

  Dersom noen del av disse vilkårene fastslås å være ugyldig eller ikke-håndhevbar, skal denne delen fjernes og de gjenværende vilkårene vil være fullt gjeldende.

  Advokatutgifter.

  Ved eventuelt søksmål eller mekling fra noen part i forbindelse med disse vilkårene, skal vinnende part ha krav på at den tapende parten dekker, i den grad loven tillater det, alle rimelige kostnader, advokatutgifter og andre utgifter den vinnende parten har pådratt seg i forbindelse med søksmålet.

  Ikke avkall.

  Dersom vi ikke håndhever betingelser i disse vilkårene, skal dette ikke tolkes som et nåværende eller fremtidig avkall på slike betingelser, eller på noen måte påvirke en parts rett til å håndheve hver og en betingelse etter dette. Vårt uttrykkelige avkall på betingelser eller krav i disse vilkårene skal ikke utgjøre avkall på fremtidige forpliktelser til å rette seg etter slike betingelser eller krav.

  Varsler.

  Alle varsler som gis fra deg eller er pålagt i henhold til disse vilkårene skal være skriftlige og sendes til: (i USA) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, Culver City, CA 90232, ATTN: Legal Department; og (utenfor USA) Beats Electronics International Limited, The Malt House South, Grand Canal Quay, Dublin 2, Irland, ATTN: Legal Department.

  Rimelig kompensasjon.

  Du samtykker herved i at Beats ville lide uopprettelig skade dersom disse brukervilkårene ikke blir fulgt, og samtykker derfor i at vi har krav på, uten garanti eller annen sikkerhet eller bevis for skade, rimelig kompensasjon for brudd på disse villkårene, samt annen kompensasjon i den grad dette er tilgjengelig i henhold til gjeldende lover.

  Hele avtalen.

  Disse vilkårene, inkludert de dokumenter det uttrykkelig henvises til, utgjør hele avtalen mellom deg og oss angående nettstedet og/eller tjenesten, og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon, elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss angående nettstedet og/eller tjenesten.

 
 • Kontakt oss