PERSONVERN

Vi respekterer personvernet ditt. Nå som Beats er en del av Apple-familien, følger vi Apples retningslinjer for personvern for å beskytte den personlige informasjonen din.

Dersom du vil, kan du velge å ikkemotta e-poster fra Beats.

  • Kontakt oss